OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: +420 608 027 793 | info@vycepnipohotovost.cz | Doprava od 4000,- ZDARMA
0,00 Kč

Obchodní a dodací podmínky

I. Přijetí objednávky:

 • Prostřednictvím webu www.vycepnipohotovost.cz nebo telefonicky na čísle +420 608 027 793.
 • Důležité upozornění : Před odesláním první objednávky se prosím zaregistrujte přes MojeID. Bez řádné registrace není bohužel možné Vaši objednávku přijmout. Firma Výčepní pohotovost s.r.o. si vyhrazuje právo v případě pochybostí o plnoletosti registrovaného zákazníka zaslat objednané zboží kurýrní službou, která bude oprávněna ověřit věk příjemce při dodání. Firma Výčepní pohotovost s.r.o. si vyhrazuje dále právo požádat o doložení dovršeného věku zákazníka, např. zasláním e-mailovou formou na adresu našeho e-shopu kopii Občanského průkazu, či jiného platného osobního dokladu, který potvzuje věk registrovaného zákazníka. Toto je možné nahradit notářsky ověřeným místopřísažným prohlášením o dovršení věku 18 let. Toto ujednání platí v případě nesouhlasu se zasláním objednaného zboží s kurýrní službou, která je oprávněna ověřit věk příjemce při dodání. 

 • Zakoupené lihoviny nejsou určeny pro další prodej, ale pouze pro koncového spotřebitele.

 • Souhlasem s uvedenými obchodními podmínkami a následným nákupem v internetovém obchodě www.vycepnipohotovost.cz zákazník potvrzuje, že dovršil věku 18 let. Osobám mladším 18ti let alkoholické nápoje neprodáváme!

 • Všechny přijaté objednávky přes internetový obchod www.vycepnipohotovost.cz považujeme za závazné a řídící se těmito obchodními podmínkami.

 • Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím objednávkového obchodu www.vycepnipohotovost.cz úplné, nemůžeme dané objednávce vyhovět.
 • Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek, platných pro internetový obchod www.vycepnipohotovost.cz okamžikem učinění objednávky.

II. Dodací lhůta

Dodací lhůta je do 5 dnů od obdržení objednávky, mimo víkendy a svátky. Zákazník bude v co možná nejkratší době telefonicky, sms nebo e-mailem informován o předpokládaném termínu expedice. Expresní doručení je možné po telefonické dohodě. Společnost Výčepní pohotovost s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu typu nebo barvy obalů a etiket dodávaného zboží. 

VÝDEJNÍ MÍSTO S-BAR - SPORT & MUSIC PUB 

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VÝDEJ ZBOŽÍ PONDĚLÍ - ČTVRTEK 11:00 - 21:00 PÁTEK 11:00 - 19:00

III. Zrušení objednávky ze strany prodejce

Internetový obchod www.vycepnipohotovost.cz si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, že zboží není skladem, nebo v případě že kupující nedosáhl věku 18 let.

IV. Částečné vyřízení objednávky

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky, bude zbývající část objednaného zboží dodána zákazníkovi v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

V. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) – storno objednávky ze strany kupujícího. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky:

 • zboží musí být nepoužité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být zabalené v původním obalu
 • zboží musí být kompletní, včetně dodaného příslušenství

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí objednatel (zákazník).

VI. Způsob dopravy a ceny dopravy

Dopravu  zajišťují pro internetový obchod www.vycepnipohotovost.cz přepravní společnosti uvedené v objednávkovém formuláři, dle výběru zákazníka. Za tím účelem je zákazník povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi.

a) Ceny za dopravné jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Platí pro zákazníky, kteří nemají přiřazenou žádnou slevovou hladinu.

b) Ceny za dopravné a balné pro zákazníky, kteří mají přiřazenou slevovou hladinu.

Dopravné a balné zdarma je od hodnoty objednávky Kč 10.000,- vč. DPH. V případě že je toto ustanovení v rozporu s elektronickou informací z e-shopu, platí toto ustanovení. Platí pouze pro zasílání, u objednávek s vlastním odběrem se neúčtuje žádné balné ani dopravné. Při osobním odběru v odběrném místě, mimo distribuční sklad si při objednávce nižší než 1000Kč účtujeme 40Kč.

VII. Ceny

Internetový obchod www.vycepnipohotovost.cz si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

VIII. Způsob platby

Internetový obchod www.vycepnipohotovost.cz akceptuje  níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

 • platba předem na účet
 • zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy
 • při osobním převzetí zboží můžete zaplatit v hotovosti

IX. Záruka

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu www.vycepnipohotovost.cz poskytujeme zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží zákazníkovi.

X. Reklamace

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy  fakturu. Dále je nutné, aby zákazník v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak novým občanským zákoníkem 89/2012 sb. v platném znění, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

Vyobrazení jednotlivých produktů jsou pouze ilustrativní a nelze na jejich základě vymáhat jekékoli právní skutečnosti.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí zákazník uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

XI. Vrácení peněz na účet převodem

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi po obdržení zákazníkem podepsaného dobropisu.

XII. Souhlas s používáním osobních dat

Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží zákazník souhlasí s tím, aby internetový obchod www.vycepnipohotovost.cz ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, údaje o zákazníkovi zpracoval a využil pro své interní a marketingové potřeby.

Informace, které o Vás shromažďujeme a použití shromážděných informací

Obecně můžete tyto stránky navštívit, aniž byste nám sdělovali, kdo jste, či o sobě prozradili jakékoliv jiné informace. Naše internetové servery shromažďují IP adresy, nikoli e‑mailové adresy návštěvníků, a to pro účely informačních technologií umožňujících Vám připojit se k naší platformě, prostřednictvím které Vám poskytujeme naše služby. Kromě toho ale existují i části těchto internetových stránek, u kterých od Vás potřebujeme získat osobní údaje za určitým účelem, např. abychom Vám poskytli informace, o které nás žádáte, nebo v případech, kdy je zapotřebí Vaše registrace.

To děláme prostřednictvím internetových formulářů a pokaždé, když nám zašlete své údaje e-mailem. Jak zjistíte, nejste povinni sdělovat nám jakékoli doplňující informace, o které Vás požádáme, pokud nejsou nutné či přiměřené pro poskytnutí požadované služby (např. odeslání objednaného zboží nebo zapůjčení výčepní techniky) Toto platí i v naši kamenné prodejně, která je zabezpečena kamerovým systémem.

XIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Provozovatel: Výčepní pohotovost s.r.o., Skopalíkova 2600/47, 767 01 Kroměříž, IČO: 04036441

Internetový obchod www.vycepnipohotovost.cz a provozovatel obchodu je povinen s osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.

 

V Kroměříži dne 1.9.2015

 

RUM

-5%

Don Papa 0,7l

značka: Don Papa Obsah alkoholu: 40,00% Země původu: Filipíny Objem: 0,7l …

skladem

Don Papa 0,7l
Cena:
896,00 Kč s DPH
851,20 Kč s DPH

Do košíku

Don Papa 10y tuba 0,7l 43%

Značka: Don Papa Obsah alkoholu: 43,00% Země původu: Filipíny Objem: 0,7l

skladem

Don Papa 10y tuba 0,7l 43%
Cena:
2 750,00 Kč s DPH

Do košíku

Diplomatico Rum res.excl 0,7l

Značka: Diplomático Obsah alkoholu: 40,00% Země původu: Venezuela Objem: 0,7l

skladem

Diplomatico Rum res.excl 0,7l
Cena:
883,00 Kč s DPH

Do košíku

AUTÉNTICO NATIVO 15y 0,7l

Značka: Nativo Obsah alkoholu: 40,00% Země původu: Panama Objem: 0,7l

skladem

AUTÉNTICO NATIVO 15y 0,7l
Cena:
780,00 Kč s DPH

Do košíku

Bumbu XO

Značka: Bumbu Obsah alkoholu: 40,00% Země původu: Panama Objem: 0,7l Stáří: 18…

skladem

Bumbu XO
Cena:
1 174,00 Kč s DPH

Do košíku